top of page
20220729_200700.jpg

Каролина каннабисын бүтээлүүд
Шинжилгээний үр дүнгийн гэрчилгээ (CoA).

Carolina Cannabis Creations бүтээгдэхүүнээс багцын дугаараа олох эсвэл "Булчингийн бальзам" гэх мэт бүтээгдэхүүнээр хай. Та тухайн бүтээгдэхүүний каннабиноидын агууламж гэх мэт мэдээллийг олж авах болно.

Canna Drops 1000mg broad spectrum CBD oil Daily Support tincture Peppermint

Бүрэн спектрийн хандмал - 1000 мг

Багцын дугаар:

Лимон:FSTL001

Бөөрөлзгөнө:FSTR001

CannaRelief FDA Registered CBD Pain Relieving Balm Carolina Cannabis Creations

Бүрэн спектрийн хандмал - 1000 мг

Багцын дугаар:

Лимон:FSTL001

Бөөрөлзгөнө:FSTR001

Carolina Cannabis Creations CBD Hand Salve 1000mg

Гар давс

Багцын дугаар:

Багц #HS001

Carolina Cannabis Creations Medicinal Massage Oil 1000MG Peppermint and Lavender Good for

Булчингийн бальзам

Багцын дугаар:

Багц #MB001

soothe chews carolina cannabis creations.png

Булчингийн бальзам

Багцын дугаар:

Багц #MB001

d8 vapes all.jpg

Булчингийн бальзам

Багцын дугаар:

Багц #MB001

Canna Drops 2000mg broad spectrum CBD Daily Support Peppermint tincture

Бүрэн спектрийн хандмал - 1000 мг

Багцын дугаар:

Лимон:FSTL001

Бөөрөлзгөнө:FSTR001

Full Spectrum Tinctures CBD Carolina Cannabis Creations

Бүрэн спектрийн хандмал - 1000 мг

Багцын дугаар:

Лимон:FSTL001

Бөөрөлзгөнө:FSTR001

Our Healing Hand Cream is great for arthritis, carpal tunnel, strains, sprains, and swelli

Гар давс

Багцын дугаар:

Багц #HS001

Carolina Cannabis Creations 1000mg CBD Muscle Balm

Булчингийн бальзам

Багцын дугаар:

Багц #MB001

chews carolina cannabis creations.png

Булчингийн бальзам

Багцын дугаар:

Багц #MB001

CannaRelief Original Pain Relieving Balm 1000mg broad spectrum CBD with CBD, menthol, and

Бүрэн спектрийн хандмал - 1000 мг

Багцын дугаар:

Лимон:FSTL001

Бөөрөлзгөнө:FSTR001

DSC_0041_edited.jpg

Бүрэн спектрийн хандмал - 1000 мг

Багцын дугаар:

Лимон:FSTL001

Бөөрөлзгөнө:FSTR001

Carolina Cannabis Creations CBD Peppermint Lip Balm.jpg

Уруул өнгөлөгч

Багцын дугаар:

Багц #LB001

all daily chews.jpg

Булчингийн бальзам

Багцын дугаар:

Багц #MB001

hhc vapes all.jpg

Булчингийн бальзам

Багцын дугаар:

Багц #MB001

bottom of page